Bokslut

Vi hjälper er med det årliga bokslutsarbetet. Vi kontrollerar att den löpande bokföringen har gjorts på rätt sätt, gör justeringar, och tar fram en genomarbetad årsredovisning som sedan skickas till Bolagsverket.

När arbetet med årsbokslutet är avklarat hjälper vi er även med all rapportering till Skatteverket.

Här är exempel på saker vi hjälper er med i bokslutet:

 • Årsredovisning
 • Årsavstämning
 • Periodiseringar
 • Bokslutstransaktioner
 • Avskrivningar
 • Bokslutsdispositioner

Vill ni ha ett offertförslag?

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande